آشنایی با قوانین و حمایت های شرکت های دانش بنیان

نشست پرسش و پاسخ

آشنایی با قوانین و حمایت های شرکت های دانش بنیان

زمان: 20شهریور 1398 ساعت 9 الی 12

جهت ثبت نام در این دوره، کد دوره را به شماره 10000247پیامک نمایید.

 

کلمات کلیدی

  • قوانین شرکت های دانش بنیان-پارک علم و فناوری استان فارس-پارک رشد و فناوری