مرکز رشد واحد های فناوری فسا

با یک ایده تجاری تحت حمایت ما قرار بگیرید.

مرکز رشد یا انکوباتور، یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده تأسیس می‌شود و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی و تخصصی، زمینه پا گرفتن شرکت‌های جدید را فراهم می‌کند. استفاده از مراکز رشد، امروزه به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای تبدیل خلاقیت‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصولات قابل ارائه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب می‌شود. این مراکز برای پرورش یا ایجاد کسب و کارهای کوچک ایجاد می‌شوند

 

کلمات کلیدی

  • مرکز رشد فسا - مرکز رشد واحدهای فناوری فسا - پارک علم و فناوری فسا