دوره آموزشی تنظیم گزارش مالیات در استان فارس

مالیات و ارزش افزوده

تنظیم گزارش مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی در ساختمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس

مدرسان: آقایان نادر بانشی و مرتضی قهرمانی رئیس گروه مالیاتی

مکان: چهار راه ادبیات 24 مرداد ماه ساعت 8 الی 13

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به شماره همراه 09338044388 تماس حاصل فرمایید.

کلمات کلیدی

  • ارزش افزوده-مالیات-معاملات فصلی