تماس

تماس با ما

مرکز رشد واحد های فناوری فسا

شماره تماس

0916-2040117

آدرس ایمیل

kpourmohammadi@yahoo.com

آدرس مرکز

فارس - فسا - فاز 4 خیابان کارگر مرکز رشد واحد های فناوری فسا